• Sledovat cenu
 •  

Zasílání upozornění emailem:

Zemědělský pozemek 22343 m2 - Občov , okr. Příbram (již není v nabídce)

Cena: 84 Kč/m2
Stav:archiv
parcela: 22343m2
Popis: Dle dohody. Reality 11 Vám zprostředkují Nabídka k prodeji 10. zemědělských pozemků v kat. úz. Občov, které fakticky tvoří tři samostatné
celky v souhrnné výměře 22495 m², v katastru nem. jsou vedeny jako orná půda (cel...k. výměra
22127 m²) a trvalý trav. porost (celk. výměra 368 m²). První celek je 2563 m² je přístupný
z polních cest (vlastnictví 4/48 z celku 1821 m²), druhý celek 5715 m² má dvě příjezdové cesty
(asfaltovou a polní) , třetí celek 14217 m² přístup z cesty nemá.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro bližší informaci ke třem výše uvedeným celkům:
1. Celek sestává ze tří parcel, a to:
p. č. 172/29 o výměře 610 m² - orná půda,
p. č. 172/30 o výměře 1. 522 m² - orná půda,
p. č. 171/51 o výměře 279 m² - trv. trav. porost.
Tyto 3 výše uvedené parcely tvoří jeden funkční celek o celk. výměře 2. 411 m², v katastru nem. jsou zapsány pro
obec a kat. úz. Občov, na LV č. 4.
K tomuto výše uvedenému celku náleží vlastníku podíl 4/48 z celku o výměře 1821 m², okolních pozemků
(původních cest), zapsaných v katastru nem. pro obec a kat. úz. Občov, na LV č. 14:
1/ p. č. 172/21 o výměře 579 m² - pův. polní cesta, zapsaná v KN jako orná půda.
Vlastnictví 4/48 z celkové výměry 579 m² = 48, 25 m²
2/ p. č. 172/33 o výměře 180 m² – pův. polní cesta, zapsaná jako orná půda.
Vlastnictví 4/48 z celkové výměry 180 m² = 15 m²
3/ p. č. 172/45 o výměře 1062 m² – pův. polní cesta, zapsaná jako trv. travní porost.
Vlastnictví 4/48 z celkové výměry 1062 m² = 88, 5 m²
Vlastník má ve svém vlastnictví 4/48 z celkové výměry pozemků: 1821 m², což je celkem 151, 75 m², zaokrouhleno
na 152 m².      
2. Celek je parcela č. 199/2 o výměře 5. 715 m² - orná půda , je přístupná ze dvou cest , - asfaltové a polní.
Tato parcela je zapsána v katastru nemovitostí pro obec a kat. úz. Občov, na LV č. 4.
 3. Celek sestává ze tří parcel, a to:
p. č 220/1 o výměře 11. 780 m² - orná půda,
p. č 220/2 o výměře 1. 501 m² - orná půda,
p. č 220/3  o výměře 936 m² - orná půda.
Tyto 3 výše uvedené parcely tvoří jeden funkční celek o celk. výměře 14. 217 m², v katastru nem. jsou zapsány pro
obec a kat. úz. Občov, na LV č. 4. Ev. číslo: 24421.
 • Vložení inzerátu:
  25.1.2023
 • Kód:
  3440424
 • Typ nemovitosti:
  Pozemek zemědělský / lesní
 • Nabídky v okolí:
 • Informace o obci:
  Obec Občov má 117 obyvatel, z toho 80 v produktivním věku.
  V obci je rozvod plynu.

Podobné nabídky v okolí

Lokalita: Občov , okres Příbram, Česká republika Občov , okr. Příbram, Středočeský kraj