• Sledovat cenu
  •  

Zasílání upozornění emailem:

Pozemek k bydlení 16334 m2 - Pánov 1, Hodonín

Cena: 0 Kč
Stav:Volný
parcela: 16334m2
Popis: Pozemky jsou součástí města Hodonín, severo - východním směrem – v městské části Pánov. Pozemky jsou určené převážně k výstavbě rodinných domů a jsou určeny platným územním plánem pro výstavbu. Klidné bydlení na dosah od v...šeho potřebného v centru města Hodonín.

U pozemků 1451/8, 1451/10 a 1451/81 jde o plochy určené pro bydlení v rodinných domech. Pozemky je možné považovat z pohledu obchodovatelnosti za částečně zainvestované. V místě, tj. u nedalekých objektů bydlení, je možnost napojení na veřejný vodovod a na elektrorozvod.
K pozemkům se váží věcná břemena spočívající v právu uložení jednotné kanalizace a v právu přistupovat za účelem provádění údržby a oprav jednotné kanalizace. S ohledem na charakter věcných břemen (trasa kanalizačního sběrače, který bude přínosem právě pro pozemky určené k zastavení!, nemají tato věcná břemena vliv na cenu a kvalitu nabízených pozemků.

Podle platného územního plánu jsou pozemky parc. č. 1451/8, parc. č. 1451/10 a parc. č. 1451/81 zahrnuté do plochy změn, s určením pro bydlení „BI - plochy bydlení v rodinných domech". Pouze malá část pozemku parc. č. 1451/8 zasahuje do „PV - plochy veřejného prostranství". Pozemek parc. č. 9585, je převážně zahrnut do plochy změn, s určením pro „NK - plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň". Celková plocha stavebních parcel činí 12. 951 m2, určeno k výstavbě např. 20 rodinných domků s dostatečnou plochou přináležícího pozemku ke každému domku.

Pozemky evidované na LV č. 2166 pro k. ú. obec a okres Hodonín, Pánov

CENA dle aktuálního ZNALECKÉHO POSUDKU činí 9 630 000 Kč.

Aktuální územní plán: http: //gis. muhodonin. cz/arcgis/apps/webappviewer/index. html?id=71c0c960af0b41cf973742321871d7d4

PRODEJ Nemovitostí bude probíhat dle pokynu zajištěného věřitele viz příloha - Pokyn zajištěného věřitele k prodeji.

Prodej bude realizován prodejem mimo dražbu, prodej Nemovitostí Pánov bude časově omezen do 30. 8. 2020 s tím, že do 31. 7. 2020 bude probíhat inzerce a komunikace se zájemci a následně v období od 1. 8. do 30. 8. 2020 bude probíhat vyhodnocení nabídek a uzavření kupní smlouvy s případným vybraným zájemcem.

Prodej mimo dražbu bude realizován formou přímého realitního prodeje zájemci, který předloží nejvyšší nabídku a jehož nabídka bude zajištěným věřitelem a insolvenční správkyní odsouhlasena.

Minimální výše prodejní ceny Nemovitosti činí 4. 200. 000, - Kč + DPH.

Nabídky k uzavření kupní smlouvy s uvedením nabízené kupní ceny bude třeba ve lhůtě do 31. 7. 2020 zaslat v písemné podobě k rukám insolvenční správkyně Mgr. Ivany Rychnovské, LL. M. na adresu Vranovská 45/1, 614 00 Brno, a to v zapečetěné obálce s nápisem „PÁNOV (osobní vlastnictví) – nabídka – neotvírat“.

V pracovním týdnu od 3. 8 do 7. 8. 2020 proběhne v sídle insolvenční správkyně jednání, na kterém insolvenční správkyně, zajištění věřitel i realitní kancelář vyhodnotí podané nabídky a dohodnou se na dalším postupu zpeněžení.
Lokalita: Pánov 1, Hodonín, okres Hodonín, Česká republika Pánov 1, Hodonín

Kontakt

Lenka Vetišková

Podobné nabídky v okolí

  • Objednání prohlídky a více informací
  •  
  • Poslat na e-mail
  •  

Zasílání odkazu na realitu emailem: