• Sledovat cenu
 •  

Zasílání upozornění emailem:

Pozemek k bydlení 1529 m2 - Spojovací, Homole, okr. České Budějovice (již není v nabídce)

Cena: 0 Kč/měsíc
Stav:archiv
parcela: 1529m2
Popis: Více info Vám poskytne makléř Tomáš Pelda. Dumrealit. cz Vám nabízí prodej stavebního pozemku parc. č. 551/1 o výměře 1. 529 s podílem na příjezdové cestě parc. č. 555/3 v obci Černý Dub v katastrálním území Homole. K d...ispozici máme kompletně zpracovaný zákres inženýrských sítí včetně vyjádření jejich provozovatelů o možnosti napojení. Mezi fotografiemi naleznete situaci s napojením sítí.
Pozemek je dle platného územního plánu veden jako stavební.
Hlavní využití: Bydlení v rodinných domech s navazující infrastrukturou.
Přípustné využití: Bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. garáže přízemní pro obyvatele RD (rodinný dům), užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb, drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod. ). Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, zřizování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura, veřejná zeleň. Přípustné je umísťovat stavební záměry a jiná opatření pro předcházení povodním a na ochranu před povodněmi a proti erozi.
Zastavitelnost pozemku: minimální podíl zeleně (plochy, které jsou schopné zasakovat dešťové vody) musí být 50 % plochy stavebního pozemku určeného k umístění stavby hlavní (do podílu zeleně nemohou být zahrnuty: zastavěné plochy staveb, zpevněné komunikace a plochy (živičné, betonové, dlážděné, atp. ), vodní nádrže (zejména bazény, fontány, kašny, atp. ) a všechny další plochy neschopné zasakovat srážkové vody.
Zastavitelnost budovami: zastavěná plocha stavby (všech budov na pozemku) nesmí přesahovat 35 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Velikost stavebních pozemků: minimálně 750 m² (mimo pozemků pro dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství).
Výška staveb: maximálně 1 nadzemní podlaží s možností využitelného podkroví. Při rekonstrukci stávajících vícepatrových budov lze zachovat jejich výškovou hladinu.
Výška stavby do hřebene střechy: maximálně 9 m od upraveného terénu.
Výška nadezdívky: na vnějším líci budovy maximálně 1, 2 m.
Typ střechy stavby hlavní: sedlová, valbová, popř. polovalbová.
Sklon střechy: minimální sklon střechy 30° (vztahuje se na převládající plochu střešní roviny, kde výjimku tvoří např. zastřešení vstupů, přístřešků, garáží a vikýřů).
Parkování: ke každé bytové jednotce musí být zajištěny minimálně 2 parkovací stání pro osobní automobily.
Více info Vám poskytne realitní makléř Tomáš Pelda Ev. číslo: 646045.
 • Vložení inzerátu:
  15.5.2024
 • Kód:
  3796310
 • Typ nemovitosti:
  Pozemek k bydlení
 • Nabídky v okolí:
 • Informace o obci:
  Obec Homole má 1290 obyvatel, z toho 931 v produktivním věku.
  V obci se nachází zdravotní zařízení.
  V obci je rozvod kanalizace.
  V obci je rozvod městské vody.
  V obci je rozvod plynu.

Podobné nabídky v okolí

Lokalita: Spojovací , Homole, okres České Budějovice, Česká republika Spojovací, Homole, okr. České Budějovice