• Sledovat cenu
  •  

Zasílání upozornění emailem:

Pozemek 11925 m2 - Stará Boleslav , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ (již není v nabídce)

Cena: 1 800 Kč/m2
Stav:archiv
parcela: 11925m2
Popis: exkluzivně prodej stavebních pozemků, které jsou podle územního plánu určené ke komerční výstavbě. Obě parcely tvoří funkční celek a leží přímo u nového obchvatu ve Staré Boleslavi, kde podle podle platného územního plánu ...(zadání regulačního plánu) jsou pozemky vhodné pro výstavbu převážně staveb komerční občanské vybavenosti doplněnou zelení. Plánovaná výstavba musí respektovat funkční a prostorové regulativy platného územního plánu. Parcely jsou vzdálené jen 2, 5 km od nájezdu na dálnici D10 ve směru na Prahu a Mladou Boleslav.
Obě parcely jsou v územním plánu označeny, jako plocha Z216. Regulačním plánem bude vymezeno veřejné prostranství v ploše Z216 dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. , v platném znění. Regulační plán prověří v území napojení na vodovodní řad (určí jeho napojovací bod), napojení na splaškovou/dešťovou kanalizaci (zajistí kapacitu ČOV (osobní vlastnictví) pro řešení území a určí napojovací bod), určí způsob vytápění, prověří napojení na veřejné osvětlení a rozmístění lamp a vymezí plochu pro trafostanici.

Pro řešení tohoto regulačního plánu se stanovují regulativy pro uspořádání v ploše Z216:
 Zastavěná plocha max. 60 %
 Zeleň min. 20 %
 Výška objektů max. 12 m, výstavba bude výškově navazovat na stávající stavby v bezprostředním okolí,
z důvodu zajištění provozu lze navrhnout stupňovité řešení výšky
 Stavební čára závazná – objekty budou umístěny tak, aby tvořily přirozenou bariéru před negativními vlivy
ze silnice II/331, tj. jejich umístění bude navrženo směrem k silnice II/331; mezi objekty bude realizována
protihluková zeď, která zajistí spojitost bariéry proti hluku
 Parkování vozidel na vlastním pozemku
 V samostatném objektu může být umístěna max. 1 bytová jednotka pro majitele či správce objektu (byt) o
max. výměře 120 m²

Pro více informací kontaktujte makléře. Ev. číslo: 643037.
Lokalita: Stará Boleslav , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ, Česká republika Stará Boleslav , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ, Středočeský kraj