• Sledovat cenu
  •  

Zasílání upozornění emailem:

Komerční objekt 31 m2 - Tovární, Butovice , Studénka, okr. Nový Jičín (již není v nabídce)

Cena: 500 000 Kč
Stav:archiv
31 m2
Popis: Nabízíme k prodeji železobetonový věžový vodojem, který byl postaven v rámci rekonstrukce závodního vodovodu pro Moravsko Slezskou Vagónku Studénka. Do provozu byl vodojem uveden 1. června 1939 Výška vodojemu činí 24, 40 ...metru. Železobetonová deska kruhového půdorysu (průměr 9 metrů, výška 80 cm) je v hloubce 280 cm založena na 24 kusech dřevěných pilot délky 7, 50 metru a průměru 30 cm. Přízemní obezděná nezastřešená část se vstupem plechovými dveřmi z jihu má pravidelný šestiboký půdorys. Nosné pilíře jsou přibližně v polovině své výšky po obvodu spojeny železobetonovými trámy. Otevřenou konstrukci spojují ve dvou výškových úrovních plošiny (lávky) se zábradlím a výstupními žebříky první plošina je umístěna na horním okraji přízemní části, druhá v místě spojení pilířů obvodovými trámy. Z druhé plošiny vede čtvercovým otvorem žebřík do prostoru pod reservoár. Plášť reservoáru má kruhový půdorys a tvoří jej dvě válcovité části. Třináct metrů nad terénem začíná užší část (vnější průměr 670 cm, výška 225 cm), na ní navazuje úskokem vně širší část (vnější průměr 750 cm, výška 635 cm), která tvoří plášť kolem samotného reservoáru. V užší části jsou malá obdélníková osvětlovací okna v místě těsně pod rozšířením. Další osvětlovací okna jsou v rozšířené části pláště těsně pod střechou. Je vybaven el. přípojkou, přívodem vody a odpady. Vodojem je vhodný pro rekonstrukci na byt či nebytový prostor, jako obchůdek, výstavní prostor apod. K nemovitosti náleží i pozemek, na kterém je možno vybudovat výtah pro obslužnost pater. Střecha vodojemu s vikýřem je z železobetonu, kuželovitá a krytá plechem. Vodojem má novou střešní krytinu a okapový systém. Vrchol střechy zakončuje válcová lucerna s hromosvodem a čtveřicí oken. Vodojem je odpojen od soustavy zásobování pitnou vodou pro svou nadbytečnost od 15. 11. 2018.
Lokalita: Tovární , Butovice , Studénka, okres Nový Jičín, Česká republika Tovární, Butovice , Studénka, okr. Nový Jičín